ManCity.com

Manchester City oskarżony przez Premier League o łamanie zasad finansowych. Czy „Obywatele” mogą zostać zdegradowani?

Paweł Waluś
Zmień rozmiar tekstu:

W sporych tarapatach znaleźli się „głośni sąsiedzi” Manchesteru United. Manchester City miał usłyszeć ponad 100 zarzutów dotyczących załamania zasad finansowych ustalonych przez Premier League.

Premier League, po czteroletnim dochodzeniu, oskarżyła Manchester City o złamanie zasad finansowych. Broniący tytułu klub stanie przed niezależną komisją w sprawie domniemanych naruszeń szeregu zasad finansowych w okresie pomiędzy sezonem 2009/2010 a 2017/18.

Manchester City oskarżony jest m. in. o niedostarczenie odpowiednich informacji finansowych „w szczególności w odniesieniu do swoich przychodów (w tym przychodów ze sponsoringu), podmiotów powiązanych oraz kosztów operacyjnych”.

Klubowi zarzuca się również nieujawnianie w pełni wynagrodzenia menedżerskiego za okres czterech lat. Odnosi się to do sezonów od 2009/10 do 2012/13, kiedy szkoleniowcem był Roberto Mancini.

Zostali także oskarżeni o naruszanie zasad Premier League dotyczących zysków i zrównoważonego rozwoju w sezonach 2015/16, 2016/17 i 2017/18.

Premier League dodatkowo twierdzi, że Manchester City nie przestrzegał przepisów UEFA dotyczących licencjonowaniu klubów oraz finansowego fair play w 2013/14 oraz pomiędzy 2014/15 i 2017/18.

Przypomnijmy, że sąsiedzi „Czerwonych Diabłów” zostali już ukarani dwuletnim zawieszeniem przez UEFA w lutym 2020 roku za naruszenie regulacji FFP. Wyrok ten został jednak uchylony przez Sportowy Sąd Arbitrażowy w lipcu tego samego roku.

Jaka kara może spotkać Manchester City?

Potencjalne kary zapisane są w zasadzie W.51 podręcznika Premier League. Jeśli Manchester City okaże się winnym złamania zasad, zakres potencjalnych opcji jest dosyć szeroki.

Możliwe kary to nagana, grzywna, odjęcie punktów – a nawet wydalenie z Premier League. Redukcja punktów może dotyczyć obecnego momentu, ale i przeszłości, co prowadzi do możliwości, że Manchester City straci uzyskane w przeszłości tytuły.

Według zasady W.51.7, może zapaść decyzja o połączeniu dowolnej liczby kar opisanych w instrukcji lub o nałożeniu innych sankcji, które zostaną uznane za stosowne. Jednak każda kara musiałaby być proporcjonalna do skali naruszeń, w przeciwnym wypadku mogłaby zostać uchylona w drodze odwołania.

Komentarze

Podobne wpisy

Najnowsze