Getty Images

List otwarty Richarda Arnolda do kibiców Man Utd po decyzji ws. Masona Greenwooda

Patryk Tabak
Zmień rozmiar tekstu:

Richard Arnold, dyrektor generalny Manchesteru United, wystosował list otwarty do kibiców klubu po zakończeniu dochodzenia w sprawie Masona Greenwooda i podjęciu decyzji w sprawie jego przyszłości na Old Trafford.

W poniedziałek popołudniu Manchester United oficjalnie poinformował, że Mason Greenwood będzie kontynuował swoją karierę poza Old Trafford. Decyzja ta została podjęta po trwającym ponad pół roku wewnętrznym dochodzeniu. Po wydaniu komunikatu, list otwarty do kibiców wystosował Richard Arnold, dyrektor generalny. Pełną jego treść znajdziecie poniżej.

List otwarty Richarda Arnolda do kibiców Manchesteru United

Zakończyliśmy klubowe dochodzenie w sprawie Masona Greenwooda i ogłosiliśmy jego rezultat. W obliczu tej decyzji chciałbym bezpośrednio i w przejrzysty sposób wypowiedzieć się o procesie i powodach naszej decyzji.

Było to wewnętrzne dochodzenie dyscyplinarne pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, które zwykle odbywa się poza zasięgiem opinii publicznej. Biorąc pod uwagę publiczny charakter zarzutów i osobę Masona Greenwooda przyznaję, że nie była to typowa sytuacja. Uznałem jednak za ważne, byśmy nadal postępowali zgodnie z procedurami i, o ile to możliwe, unikać komentowania sprawy w mediach do momentu podjęcia ostatecznej decyzji.

Kiedy materiał audio oraz zdjęcia zostały opublikowane w Internecie, a miało to miejsce w styczniu 2022 roku, dominowało u mnie uczucie szoku i troski o domniemaną ofiarę. Jej dobro, życzenia i perspektywa były kluczowe w podejściu klubu do tej sytuacji, zgodnie z jego standardami i wartościami. Natychmiast doszliśmy do wniosku, że Mason powinien zostać zawieszony w oczekiwaniu na dochodzenie, jednak byliśmy także świadomi naszego obowiązku opieki nad nim. Zdawaliśmy sobie także sprawę z konieczności podjęcia decyzji w oparciu o pełne informacje. Do lutego 2023 roku była to sprawa wyłącznie dla policji i prokuratury. Dopiero w momencie wycofania zarzutów, klub przedyskutował je z Masonem i innymi osobami zaangażowanymi w tę sprawę.

Nasze dochodzenie miało na celu zebranie jak największej ilości dowodów w celu ustalenia faktów i kontekstu. Nie był to szybki ani prosty proces, z wielu powodów. Kluczowe było dla nas poszanowanie praw i życzeń domniemmanej ofiary. Mamy ponadto ograniczone uprawnienia w takim dochodzeniu, co oznaczało, że byliśmy zależni od współpracy stron trzecich. Na czas jego trwania wpłynęło także moje pragnienie zminimalizowania wpływu tego dochodzenia na męskie i żeńskie drużyny naszego klubu. Przyznaję, że dało to więcej czasu na spekulacje, ale alternatywą było narażenie na szwank rzetelności procesu lub wywołanie przedwczesnego zamętu.

Chociaż nie mogliśmy uzyskać dostępu do niektórych dowodów z powodów, które szanujemy, te, które zebraliśmy, doprowadziły nas do wniosku, że Mason Geenwood nie popełnił zarzucanych mu czynów. Jestem ograniczony w zakresie tego, co mogę powiedzieć, ze względów prawnych, na czele z prawem domniemanej ofiary do anonimowości, ale mogę podzielić się z wami następującymi informacjami, które powinny dać wam pewien wgląd w złożoność tej sprawy:
– domniemana ofiara zwróciła się do policji o umorzenie śledztwa w kwietniu 2022 roku;
– otrzymaliśmy alternatywne wyjaśnienia dotyczące nagrania audio, które było krótkim fragmentem znacznie dłuższego nagrania, a także zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych;
– rodzina domniemanej ofiary uczestniczyła w procesie i miała możliwość przejrzenia i skorygowania naszych ustaleń faktycznych.

W zeszłym tygodniu media doniosły, że zdecydowaliśmy się na przywrócenie Masona Greenwooda i że pewne elementy planu w tym zakresie zostały ujawnione. Reintegracja była jednym z kroków, które rozważaliśmy i planowaliśmy. Dla kontekstu – w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozważaliśmy wiele możliwych decyzji, a mój pogląd na nie ewoluował wraz z postępem w naszym dochodzeniu. Chociaż ostateczna decyzja należała do mnie, brałem pod uwagę różne czynniki i poglądy aż do momentu ostatecznego podjęcia tej decyzji.

Chociaż jestem przekonany, że Mason Greenwood nie popełnił zarzucanych mu czynów, to przynzał on, że popełnił błędy, za które ponosi odpowiedzialność. Jestem również świadomy wyzwania, przed jakim stanąłby Mason, gdyby miał odbudowywać swoją karierę i wychowywać dziecko wraz ze swoją partnerką w świetle reflektorów Manchesteru United. Co więcej, sprawa ta wywołała burzliwe emocje i opinie, a moim obowiązkiem jest zminimalizowanie wszystkiego, co może rozproszyć jedność, do której dążymy w klubie.

Chociaż zdecydowaliśmy, że Mason będzie starał się odbudować swoją karierę z dala od Manchesteru United, nie oznacza to końca tej sprawy. Klub nadal będzie oferował pełne wsparcie zarówno domniemanej ofierze, jak i Masonowi Greenwoodowi, aby pomóć im w odbudowaniu się i pozytywnym rozwoju ich życia.

Dziękuję za wasze nieustające wsparcie,
Richard Arnold

Komentarze

Podobne wpisy

Najnowsze