Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy ManUtd.pl, działający pod adresem https://www.manutd.pl/sklep/, prowadzony jest przez spółkę:
Mobile First Sp. z o.o.
ul. Strażacka 54E/57
35-312 Rzeszów
KRS: 0000477487
NIP: 5170363885
REGON: 181023041
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 40 000 zł

1.2. Kontakt z obsługą Sklepu nawiązać można za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres sklep@manutd.pl.

1.3. Definicje stosowane w Regulaminie:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.manutd.pl/sklep/, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki przewoźnikowi wybranemu przez Klienta.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu (lub produktów) ze Sklepem.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty, a także istnieje możliwość modyfikacji danych dotyczących składanego zamówienia.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2. Składanie i realizacja zamówień

2.1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

2.2. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji konta w Sklepie.

2.3. W trakcie składania zamówienia Klient dokonuje:
– wyboru zamawianych produktów (wraz z określeniem liczby sztuk),
– wskazania adresu dostawy zamówienia oraz danych do faktury VAT (opcjonalnie),
– wyboru formy płatności,
– wyboru sposobu dostawy.

2.4. Wybór zamawianych przez Klienta produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.

2.5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany w zamówieniu adres e-mail informację o jego przyjęciu.

2.6. Czas realizacji zamówienia wynosi do dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

2.7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, w których brakuje pełnych danych adresowych Klienta.

2.8. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu rozpoczęcia jego fizycznej realizacji. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail sklep@manutd.pl.

2.9. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.10. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, których wysokość uzależniona jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta.

3. Formy płatności

3.1. Złożone zamówienie może zostać opłacone:

 • przelewem elektronicznym (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.),
 • przelewem bankowym,
 • kodem BLIK,
 • gotówką (pobranie).

3.2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep zapłaty za zamówienie (za wyjątkiem płatności za pobraniem).

3.3. W przypadku gdy zapłata za zamówienie nie zostanie otrzymana przez Sklep w terminie 7 dni od momentu jego złożenia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

3.4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za zamówienie, Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Sposoby dostawy

4.1. Złożone zamówienie może zostać dostarczone za pośrednictwem jednej z poniższych sposobów dostawy:

 • ORLEN Paczka,
 • Paczkomaty InPost,
 • DPD Pickup Point,
 • DHL Pop,
 • Kurier DPD,
 • Kurier DHL.

5. Reklamacja i gwarancja

5.1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe i posiadają gwarancję jakości producenta.

5.2. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

5.3. W oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, Klient ma prawo do złożenia reklamacji, szczególnie w przypadku gdy zakupiony w Sklepie produkt:

 • posiada wady fabryczne,
 • posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta spisanego z przewoźnikiem protokołu uszkodzenia przesyłki),
 • jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.

5.4. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia produktu Klientowi.

5.5. Reklamację złożyć można za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres sklep@manutd.pl.

5.6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. krótki opis wady, okoliczności (w tym datę) jej stwierdzenia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z występującą wadą produktu.

5.7. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, niezbędne jest odesłanie wadliwego produktu na adres:
Mobile First Sp. z o.o.
ul. Strażacka 54E/57
35-312 Rzeszów

5.8. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego produktu.

5.9. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle na własny koszt. W przypadku gdy wymiana nie będzie możliwa, Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient może również – zamiast zwrotu należności – zatrzymać towar i żądać stosownego obniżenia ceny.

6. Zwrot towaru

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O Prawach Konsumenta”, (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

6.2. Przy spełnieniu warunków niezbędnych do zwrotu towaru, Sklep zobowiązuje się zwrócić koszty zakupionego towaru, jak i dostawy przesyłki do Klienta. Koszty odesłania zwracanego towaru poniesione przez Klienta nie podlegają zwrotowi, chyba, że wybrał on najtańszy na rynku sposób zwrotu (Sklep przyjmuje za taki list ekonomiczny Poczty Polskiej).

6.3. Klient może również wymienić zamówiony towar na inny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

6.4. Przy spełnieniu warunków niezbędnych do wymiany towaru, Sklep zobowiązuje się pokryć koszty ponownej dostawy przesyłki do Klienta. Koszty odesłania wymienianego towaru poniesione przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Podanie danych osobowych przez Klienta podczas składania zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych przez spółkę Mobile First Sp. z o.o., zarejestrowaną pod adresem: ul. Strażacka 54E/57, 35-312 Rzeszów, NIP: 5170363885 – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”, Dz. U. Nr 133, poz. 883.

7.2. Każdy zarejestrowany użytkownik strony internetowej Sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, jak również ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw o ochronie danych osobowych i ochronie praw konsumentów.

8.2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://www.manutd.pl/sklep/regulamin/.