Typowanie

Regulamin

1. Organizatorem Typowania jest redakcja serwisu internetowego ManUtd.pl.

2. Typowanie to zabawa przeznaczona dla osób posiadających aktywny profil Użytkownika w serwisie internetowym ManUtd.pl. Udział w Typowaniu jest nieodpłatny i dobrowolny, a konto Użytkownika można zarejestrować klikając tutaj.

3. Rejestrując konto i przystępując do Typowania, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z ich treścią i akceptuje zarówno postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Organizator Typowania nie przewiduje nagród rzeczowych i pieniężnych dla uczestników zabawy.

5. Typowanie dotyczy przewidywania wyników rzeczywistych meczów piłkarskich (w tym przypadku wszystkich 380 pojedynków angielskiej Premier League w sezonie 2018/2019, podzielonych na 38 kolejek).

6. Termin przyjmowania typów na dany mecz upływa na godzinę przed jego rozpoczęciem. Do tego czasu istnieje możliwość wielokrotnej edycji typu już wcześniej dodanego w systemie Typowania.

7. Za każdy trafiony typ przyznawane są punkty, które następnie są sumowane i decydują o pozycji w Rankingu uczestników.

8. Punktacja:
– prawidłowo wytypowany dokładny wynik (4 pkt),
– prawidłowo wytypowane rozstrzygnięcie meczu oraz różnicę bramek (2 pkt),
– prawidłowo wytypowane samo rozstrzygnięcie meczu (1 pkt),
– błędny typ (0 pkt).

9. W przypadku równej liczby punktów, o wyższej pozycji w Rankingu uczestników decydują kolejno:
– wyższa liczba prawidłowo wytypowanych dokładnych wyników (typy za 4 pkt),
– wyższa liczba prawidłowo wytypowanych rozstrzygnięć meczu i różnicy bramek (typy za 2 pkt),
– niższa liczba oddanych typów.

10. Organizator Typowania zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania danego meczu, jeśli wystąpiły wyjątkowe okoliczności (problemy techniczne), uniemożliwiające uczestnikom oddawanie typów na mecz.

11. Organizator Typowania zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania zabawy.